"Your speedy service is much appreciated. I have passed my positive reference to our Marketing department. Hope to work with you again soon."

Delta-Q Technologies Corp.Oversættelse udført af fagfolk

Oversættelse, lokalisering, globalisering

Oversættelse er en kunstart. Oversættere er kunstnere, og sprog er det materiale, de arbejder med. For at kunne lave en god oversættelse er det nødvendigt med helt særlige evner, og det er årsagen til, at admark!translations udelukkende benytter modersmålsoversættere.

Vi betragter nemlig vores kunders tekster som alt for vigtige til, at vi tør overlade opgaven til andre. 

Oversættelse får stadig større betydning i den moderne, globaliserede verden, og vi er specialister i at formidle et budskab på mange forskellige sprog. Du kan med andre ord trygt sende dine tekster til os i fuld forvisning om, at du får en professionelt udført modersmålsoversættelse retur - hver gang. 

admark!translations - eksperter i oversættelse.

admark!translations | tlf.: +45 8777 0077 | translate@admark.dk