"Such a pleasure to work with this agency. Highly recommended!!!"

Martin G. - translatorOversættelse

Indfødte oversættere - din garanti for forståelse

Lige siden vi i 1993 startede i branchen, har vi haft et ufravigeligt princip om udelukkende at benytte indfødte oversættere, ligegyldigt hvilket sprog der skal oversættes til. Samtlige admark!translations' oversættere er omhyggeligt udvalgt med udgangspunkt i vores store erfaring, og vi er altid i stand til at finde den helt rigtige oversætter til en given opgave.

Vores indfødte oversættere har selvsagt et højt uddannelsesniveau og er som hovedregel bosiddende i deres hjemland. Det betyder, at de bruger deres modersmål aktivt hver eneste dag, og at de som følge af deres sproglige og kulturelle ballast kan sikre, at dine oversættelser ikke bare bliver flydende og letforståelige, men også afspejler din virksomheds identitet, så budskabet videreformidles optimalt.

admark!translations | tlf.: +45 8777 0077 | translate@admark.dk