"Du må godt lige rose din engelske oversætter - det er simpelthen en fornøjelse at få tekst til brochurer - dejligt let for mig at gå til. Tak for et rigtigt godt samarbejde."

Lyngsoe Systems A/SOversættelse til dansk

Oversættelse for danske importører

Som et moderne, industrialiseret land med meget få naturlige ressourcer er Danmark stærkt afhængig af import, og dansk industri har brug for kvalitetsoversættelser fra en lang række fremmedsprog til dansk. En direkte oversættelse af hvert enkelt ord i kildeteksten er aldrig den rigtige løsning.

Hvad enten teksten henvender sig til almindelige forbrugere eller højtuddannede ingeniører, er modtageren nødt til at kunne vide sig helt sikker på, hvad der står, uden at skulle gætte sig til meningen. Det er derfor, vi kun benytter professionelle, indfødte oversættere.

admark!translations | tlf.: +45 8777 0077 | translate@admark.dk